Độ cứng bê tông thương phẩm

Độ cứng bê tông thương phẩm là gì? Định nghĩa:   Độ cứng của bê tông thương phẩm hay còn gọi là tính công tác hay tính dễ đổ của bê tông thương phẩm.   Tính dễ đổ thực tế sinh ra từ việc tổng hợp 2 yếu tố sau:  Yếu tố động học:đó là độ …

Độ cứng bê tông thương phẩm Read More »