Các Dự Án Tiêu Biểu

Các dự Án xây dựng mà Chúng tôi Tham Gia

Sản phẩm của Chúng tôi - Thành Công của bạn!

Hội trường Tỉnh Ủy Tây Ninh

Hội trường Tỉnh Ủy Tây Ninh

Hội trường Tỉnh Ủy Tây Ninh

Hội Trường Tỉnh Ủy Tây Ninh

Trụ sở Nhà Nước

  • Số lượng bê tông cung cấp:
  • Thời gian cung cấp:

AUCHAN TÂY NINH

Siêu thị

  • Dịch vụ/ SP cung cấp: bê tông tươi và bơm cần
  • Số lượng bê tông cung cấp:
  • Thời gian cung cấp:

Cấp bê tông cho Siêu Thị Auchan

SIÊU THỊ AUCHAN TÂY NINH

Location: Marina, San Francisco

NHÀ GAS CÁP TREO NÚI BÀ

kỷ lục Guiness Nhà ga Cáp treo Lớn Nhất Thế giới

  • Dịch vụ/ SP cung cấp: bê tông tươi và bơm cần
  • Số lượng bê tông cung cấp:
  • Thời gian cung cấp:

Chúng tôi Cam kết cung cấp sp/ dv tốt nhất

Hãy liên hệ chúng tôi ngay hôm nay!!!